FOCWA stootbalk volgens richtlijn EG 2006/20/EG

 

De stootbalk op een voertuig met datum eerste toelating vanaf 10 maart 2010 moet aantoonbaar voldoen aan richtlijn 2006/20/EG of R58.

Er zijn vele mogelijkheden. U kunt voor veelgebruikte constructies een Europese goedkeuring aanvragen. Voor stootbalkconstructies die u weinig toepast, kunt u een individuele goedkeuring aanvragen. U kunt een individuele of Europese goedkeuring uitsluitend aanvragen via het aanvraagformulier op deze site. Alleen de aanvraagformulieren van bedrijven die lid zijn van RAI CarrosserieNL worden in behandeling genomen. 

Veranderingen ten opzichte van de oude stootbalkgoedkeuring
• Alleen een Europese of individuele goedkeuring is mogelijk, een Nationale goedkeuring niet meer.
• Bij de Europese goedkeuring is de tekst in het Engels. Bij de individuele goedkeuring is de tekst in het Nederlands.
• Bij de nieuwe Europese stootbalkgoedkeuring vraagt u per type 1 goedkeuring aan. De Richtlijn spreekt over een ander type bij variatie in:
• gewichtsklasse, keuze uit:
- max. 7,5 ton (3.500 kg - 7.500 kg)
- max. 12 ton (7.500 kg - 12.000 kg)
- ALL (> 12.000 kg)
• afschoring (gezette plaat of samengesteld uit profielen)
• bevestiging aan het chassis (lassen of bouten)
• uitvoering stootbalk, gesloten (koker) of open (U-profiel)
• materiaalsoort (aluminium of (rvs)staal)
Ook uitschuifbaar is een ander type.

Voorbeeld:
Het is dus mogelijk om voor de volgende type stootbalk een Europese goedkeuring aan te vragen
• ALL (> 12.000 kg)
• Afschoring uit gezette plaat
• Bevestiging: lassen
• Stootbalk: gesloten profiel
• Materiaalsoort: (rvs)staal 

 


    ALL A                ALL B      ALL C               ALL D     ALL E                ALL F     ALL G               ALL H

In dit voorbeeld kiest u voor een goedkeuring op basis van testrapport ALL C.

(Wanneer u een stootbalk inkoopt zoals een lichtbak (U-profiel) of voor een meeneemheftruck, kiest u in dit voorbeeld voor ALL D. Bij de aanvraag stuurt u dan ook de goedkeuringsdocumenten van dit inkoopdeel aan ons toe, zodat dit wordt meegenomen in de complete stootbalkgoedkeuring.)
Wilt u vervolgens ook een Europese goedkeuring voor een ander type, zoals een gewichtsklasse < 7,5 ton of een geboute versie, dan betekent dit dus een extra EG-goedkeuring.

Nieuwe eisen
De eisen in Regelement R58 zijn aangepast. Dit houdt in dat per september 2019 voor nieuwe type goedkeuringen de stootbalken aan de nieuwe eisen moeten voldoen. Bij individuele goedkeuringen zullen de nieuwe eisen naar verwachting in 2021 van kracht worden.
De nieuwe eisen houden onder andere in dat de krachten die op de balk komen tijdens de testen verhoogd zijn. Ook wordt de afstand tot het wegdek in verschillende gevallen verlaagd naar 45 cm ipv 55 cm.
RAI CarrosserieNL werkt aan goedkeuringen die voldoen aan de nieuwe eisen.