COP

 

Let op: zonder COP geeft RDW geen Europese goedkeuring af.
Op het aanvraagformulier voor de Europese goedkeuring kunt u aangeven of u al een COP heeft of dat u wilt dat Hestocon dit voor u verzorgt. Een nieuwe COP wordt conform richtlijn 2007/46 opgesteld.

Geen COP, dan individueel de goedkeuring aanvragen
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om gebruik te maken van een individuele goedkeuring. Dit betekent dat per voertuig de goedkeuringstekening goedgekeurd moet worden bij de RDW. De kosten hiervan bedragen per keer € 135 exclusief BTW (tariefwijzigingen RDW voorbehouden).
De afgegeven goedkeuring is dan alleen geldig voor het op de goedkeuring vermelde chassisnummer (VIN). Het nummer wordt bij het keuringsstation gecontroleerd.
Aan deze procedure zijn géén eisen met betrekking tot COP gesteld!

Waarom COP?
Naast de constructies moeten ook de bedrijfsprocessen aan eisen voldoen. Dit komt erop neer dat het productiebedrijf een functionerend, beschreven productieproces ten aanzien van de betreffende goedkeuring moet hebben, vergelijkbaar met de ISO 9000 norm. Daarin moeten de nodige maatregelen zijn getroffen om de overeenstemming van productie ten aanzien van de afgegeven (type)goedkeuringen te waarborgen. Dit wordt COP genoemd, ofwel Conformity of Production.
Het beschreven proces wordt door de RDW ‘geauditeerd’ (gecontroleerd). Bij een akkoord wordt dit met een officieel certificaat, het zogenaamde “Compliance Statement” bevestigd. Periodiek wordt een ‘herhalingsaudit’ uitgevoerd.

Voorheen werden de Compliance Statements afgegeven op basis van de kaderrichtlijn 70/156/EEG. Op 29 april 2009 werd 70/156/EEG vervangen door richtlijn 2007/46/EG.

Richtlijn 2007/46/EG beschrijft specifieke vereisten die voorheen nog niet beschreven werden. Voorbeelden hiervan zijn het beheer van goedkeuring en certificaten van overeenstemming en de procedures ten aanzien van terugroepen van voertuigen in het geval van risico’s voor de veiligheid, het milieu of de volksgezondheid.

Op termijn vereist de RDW dat de bedrijven die reeds COP hebben volgens 70/156/EEG, een aanvulling doen naar richtlijn 2007/46/EG. Tot die tijd kunnen de bedrijven die reeds een COP hebben gebruik maken van deze controlelijst ter aanvulling op het huidige handboek.